Mentorschap

Wanneer iemand zijn persoonlijke belangen die niet over geld gaan niet meer kan behartigen, kan de kantonrechter een mentor instellen. Denk hierbij aan beslissingen die genomen moeten worden over de verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. De mentor neemt, zoveel mogelijk samen met de cliënt, de beslissingen op persoonlijk gebied om de cliënt te beschermen en misbruik (door anderen) te voorkomen. Alle beslissingen van de mentor zijn om de persoonlijke belangen van de cliënt te behartigen. Het kan hier bijvoorbeeld gaan als deze moet kiezen tussen wel of niet zelfstandig blijven wonen of als het gaat om een medische behandeling.

Voor wie?

Mentorschap wordt pas uitgesproken als er geen familie of kennissen (meer) zijn die de cliënt kunnen begeleiden tot de persoonlijke zaken. Het kan ook voorkomen dat familieleden het onderling niet eens kunnen worden over de verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van bijvoorbeeld een dementerende oudere. In dat geval kan de kantonrechter mentorschap uitspreken. Mentorschap kan uitgesproken worden bij mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking maar ook bijvoorbeeld dementerende ouderen of iemand die in een comateuze toestand verkeert.

Verantwoording afleggen

Bij de start van het mentorschap worden de persoonlijke belangen vastgesteld in een Plan van aanpak en naar de kantonrechter gestuurd. Het doel van de mentorschap en de te bewandelen weg wordt tijdens een huisbezoek en/of zorgplanbespreking besproken en wordt in een verslag vastgelegd.