Veelgestelde vragen

Hoe kan ik bewind, mentorschap of curatele aanvragen?

U kunt zich aanmelden door middel van het aanmeldformulier. Na ontvangst van alle benodigde informatie en documenten, nemen wij contact met u op om een intakegesprek in te plannen. Het intakegesprek is bedoeld om kennis te maken en uw vragen en behoeften te bespreken. Tevens vullen we het formulier voor beschermingsbewind, mentorschap of ondercuratelestelling voor de rechtbank in.

Wanneer start het bewind?

Het bewind start op het moment dat de kantonrechter het beschermingsbewind uitspreekt. Vanaf dat moment is Jurida verantwoordelijk. Wij zorgen ervoor dat alle instanties op de hoogte wordt gesteld van de onderbewindstelling en dat de rekeningnummer wordt gewijzigd.

Hoe lang duurt bewind?

Het bewind is in eerste instantie voor onbepaalde tijd en loopt door totdat het wordt opgeheven door de kantonrechter. Door middel van een schriftelijk verzoek kunt u opheffing aanvragen. Ook kan de kantonrechter een voorstel doen tot beƫindiging.

Wat is het verschil tussen bewind en WSNP?

Uw beschermingsbewindvoerder behartigt uw financiƫle belangen. Een WSNP-bewindvoerder behartigt daarentegen de belangen van de schuldeisers. Het beschermingsbewind vervalt niet als betrokken wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsanering WSNP.

Wanneer staat mijn leefgeld op de rekening?

Bij wekelijkse uitbetaling staat het leefgeld elke dinsdag na 12.00 uur op uw leefgeldrekening. Bij maandelijkse uitbetaling staat het leefgeld op de 1e van de maand op uw leefgeldrekening.

Wat kan ik doen als ik extra geld nodig heb?

Overleg altijd eerst met uw bewindvoerder. Afhankelijk van de omstandigheden kan uw bewindvoerder besluiten om extra geld uit te keren. Extra geld wordt eveneens het leefgeld op de dinsdag uitbetaald.